Replace 'account' with 'user' everywhere.
[mailshears.git] / lib / mv / mv_plugin.rb
index 2ccb9a388572acedcb3dbb67bc36120f06381347..40184422fbd8f9a5601fa3a57a92632163007d47 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 module MvPlugin
   #
 module MvPlugin
   #
-  # Plugins for moving (renaming) accounts.
+  # Plugins for moving (renaming) users.
   #
 
   def MvPlugin.included(c)
   #
 
   def MvPlugin.included(c)
@@ -20,8 +20,8 @@ module MvPlugin
     raise NotImplementedError
   end
 
     raise NotImplementedError
   end
 
-  def mv_account(from, to)
-    # Rename the given account.
+  def mv_user(from, to)
+    # Rename the given user.
     raise NotImplementedError
   end
 
     raise NotImplementedError
   end